1 Comment

  1. Trang
    June 9, 2018 @ 12:12 am

    Chị Giang ơi, tại sao em học tiếng anh viết được nhưng đến khi nói em không nói được ạ

    Reply

Bình Luận

%d bloggers like this: