1 Comment

  1. Meo Con
    September 17, 2019 @ 7:36 pm

    Chị ơi, cho em hỏi nhà tuyển dụng phỏng vấn xong không phản hồi rớt (em nghĩ là rớt rồi mới lâu như vậy) là thiếu chuyên nghiệp hay là người xin việc đã xin việc mà rớt rồi nên phải chịu như vậy? Em đang đi xin việc và đang chờ đợi phản hồi từ CV xin việc cũng như sau phỏng vấn. Em viết mail khá cẩn thận và CV cũng cẩn thận nốt nhưng may mắn thì đc nhà TD gọi PV sau 1 ngày hoặc có khi sau 1 tháng còn không thì như đang gửi mail vào hư vô. Sau đó, phỏng vấn xong có nhà TD lịch sự báo lại kết quả số khác thì cứ cho em chờ đợi. Em nghĩ nếu đã không chọn ứng viên thì tốt nhất cũng nên thông báo kết quả để người ta khỏi chờ đợi. Dù gì thì ứng viên cũng viết mail lịch sự, tham gia nhiều cuộc Pv sao có thể lờ đi như không có gì. Em thấy thật 3 chấm. Đây là phong cách chuyên nghệp chuẩn VN ư

    Reply

Bình Luận

%d bloggers like this: