1 Comment

  1. vy
    December 12, 2018 @ 9:52 am

    em nghĩ áo dài t2 trông đẹp hơn áo t1 nhưng phần cổ áo nó hơn gò bó cái cổ của chị lại ý , em nghĩ áo đó sẽ đẹp hơn nếu chỉ mặc áo bên trong và bỏ đi cái phần tay áo đến cổ sẽ trong thoáng và đẹp hơn

    Reply

Bình Luận

%d bloggers like this: