1 Comment

  1. M
    November 30, 2018 @ 2:02 am

    Giang coi thử đồ chơi mới ra của DJI nha Giang, mình nghĩ sẽ có ích cho việc làm vlog đấy

    Reply

Bình Luận

%d bloggers like this: