THI TRƯỢT THÌ LÀM GÌ?

Nhỡ chẳng may thi trượt thì bây giờ sao? Bước tiếp theo là gì?