1 Comment

  1. phamhuongptnta
    February 1, 2020 @ 5:08 pm

    C Giang ơi. Làm sao để nhiều người xem được blog của mình hả c. Có cần phải nạp tiền để làm quảng cáo không chị nhỉ

    Reply

Bình Luận

%d bloggers like this: