1 Comment

  1. Minh Hoang Nguyen
    February 27, 2019 @ 12:47 am

    Tuổi thơ của Giang rất dễ thương! Riêng về tranh thì tranh của Giang rất đẹp đấy! Mình cũng có feeling như Giang, luôn thấy tranh của người khác đẹp hơn tranh mình, đến nỗi không dám treo những gì mình vẽ lên, dù mình đậu Thủ Khoa trường Kiến Trúc đấy!

    Cám ơn Giang đã chia sẻ, xem thấy nhẹ nhàng trong tâm hồn!

    Reply

Bình Luận

%d bloggers like this: