1 Comment

  1. Josh Vin Nguyen
    February 21, 2019 @ 8:09 am

    Cũng có thể là phát minh nguy hiểm và là cuối cùng của loài người chăng? Tuy nhiên đấy là theo chiều hướng tiêu cực, khi mà không kiểm soát được. Tích cực hơn thì nó là một bước tiến vĩ đại của tiến hóa, ngang tầm với sự xuất hiện của loài người trong lịch sử. Trí thông minh nhân tạo hiện nay mới chỉ là những bước đầu tiên và đơn giản nhất.

    Reply

Bình Luận

%d bloggers like this: